Behov av hjälp?

Behov av hjälp?

Behöver du hjälp?

Kvinnofridslinjen telefon: 020-50 50 50

Kontakta Kvinnofridslinjen på telefon 020-50 50 50, så hjälper de er att passande skyddat boende. Berätta att ni har djur som behöver följa med eller placeras i annat boende. De kontaktar i sin tur VOOV.

Hur det går till i korthet

  • Det är kvinnojouren, polis eller socialstyrelsen som kontaktar VOOV, inte du som våldsutsatt.
  • VOOV placerar djur vid uppbrottet, alltså när du lämnar relationen. Vi tar inte emot djuret innan uppbrott har skett.
  • Kontakta alltid kvinnojour och/eller socialstyrelsen när du lämnar relationen.
  • Du kan ta upp med kvinnojour/socialstyrelse att du vill placera ditt djur via VOOV.
  • Kvinnofridslinjen har viss information om vilka kvinnojourer som ger dig möjlighet att bo med djur på det skyddade boendet och vilka kvinnojourer som samarbetar med VOOV.
  • VOOVs jourhem är kontrollerade av VOOV och har tystnadsplikt.
  • Det finns ett antal fonder som kan ge ekonomiskt stöd för veterinärkostnader, vi listar några här.

Placering av djur hos VOOV

I Sverige finns många organisationer som hjälper, stöttar och erbjuder skyddat boende till våldsutsatta personer. De flesta skyddande boenden har inte möjlighet att ta emot djur på grund av allergier. VOOV hjälper till att placera ditt husdjur i ett tillfälligt jourhem om du inte får ta med det till det skyddade boendet. Ta upp med kvinnojour/socialstyrelse vid första kontakten att du har djur som behöver följa med dig eller som behöver placeras på annat sätt. VOOV finns i form av lokalföreningar utspridda över landet. Det är lokalföreningarnas placeringsgrupper som sköter placeringarna. VOOVs riksorganisation har ingen direktkontakt med jourhem eller placeringen på de lokala orterna, detta för att ha så hög sekretess och skyddsnivå som möjligt för alla inblandade parter.

Hur placeras djuret/djuren?

Du kan få kontakt med den lokala VOOV-verksamheten via kvinnojour, polis eller socialtjänst där föreningen är verksam. Kvinnofridslinjen har viss information om vilka kvinnojourer som samarbetar med VOOV. Det är bra om du lämnar så mycket information om ditt djur som möjligt, såsom ålder, kön, eventuella sjukdomar, om djuret trivs ihop med andra djur och så vidare. Detta för att vi ska hitta ett så lämpligt jourhem som möjligt. Det finns en noggrann plan framtagen för högsta säkerhet vid överlämnandet av djuret/djuren.

Kostnader

Själva boendet i ett jourhem kostar inget men du som lämnar ditt djur för placering får själv stå för de löpande kostnaderna för djuret, exempelvis foder, försäkring, vaccinationer med mera.

Säkerhet för dig, ditt djur och VOOV

Vi använder oss av tystnadsplikt och strikta regler kring anonymitet och hemliga boenden. För din, ditt djurs och jourhemmets säkerhet. Alla jourhem har kontrollerats av VOOV, är godkända jourhem och har tystnadsplikt. Den statistik vi för över placerade djur innehåller ingen information som gör det möjligt att identifiera djur eller djurägare. Av säkerhetsskäl kan VOOV inte följa med och hämta djuret från den våldsutövandes hem.

Hjälp med veterinärkostnader eller andra djurkostnader

Behöver du ekonomiskt stöd till kostnader för ditt djur, oavsett om ditt djur ska placeras via VOOV eller inte, så finns här en lista med förslag på medel du kan söka.

Delbetalning till veterinären
Många veterinärkliniker och djursjukhus erbjuder delbetalning av veterinärkostnader. Hur villkoren för delbetalning ser ut skiljer sig åt mellan olika kliniker. Många kliniker samarbetar med olika långivare som erbjuder kunderna delbetalning. Dessa långivare ställer olika krav, men två vanliga krav är en fast inkomst och inga betalningsanmärkningar. Två vanliga långivare är GE Capital och Human finans. En del kliniker/djursjukhus går även med på att fakturera ägaren.

Bosses Hundhjälp
På Bosses Hundhjälp kan du som privatperson och bosatt i Sverige söka pengar för din hund. Det kan handla om kostnader för veterinärvård, foder, friskvård efter operation eller vid olika skador, vaccinationer eller del av försäkring. Bosses Hundhjälp drivs ideellt och de medel som kommer in går oavkortat till hundar/djur i Sverige som behöver hjälp. Läs mer:  http://www.bosseshundhjalp.se

Hundfonden
Monica Lindgren startade ”Zorros och Zaccos minnesfond” för att hjälpa övergivna, misskötta och misshandlade hundar till veterinärvård. På Djursjukhuset Blå Stjärnan i Göteborg ligger fonden där man kan ansöka om bidrag, det kan alla veterinärer i hela Sverige göra genom att kontakta Blå Stjärnan. Här kan du ansöka om bidrag från Hundfonden:
http://hundfonden.se/ansok/

Snuffefonden
Fonden erbjuder ekonomisk hjälp till katt. Den startades då en katt vid namn Snuffe låg svårt skadad och ägaren behövde hjälp med veterinärvårdskostnader. Läs mer om Snuffefonden: http://snuffefonden.se

Blå Stjärnans fonder
Det finns flera fonder hos Blå Stjärnans Djursjukhus, bland annat en hjälpfond. Läs mer om de olika fonderna:  http://www.blastjarnan.se/om-oss/agare-stiftelse/fonder-och-ansokningar/