Stödmedlem VOOV Göteborg

Stödmedlem VOOV Göteborg

Stödmedlem VOOV Göteborg


Både privatpersoner, ideella föreningar, företag och andra fysiska eller juridiska personer kan bli stödmedlemmar i VOOV Göteborg. Stödmedlemmar har inte rösträtt på årsmöten, det är enbart ett ekonomiskt åtagande.

För att bli stödmedlem, fyll i detta formulär och betala in medlemsavgiften (valfritt belopp inom intervallet 50-500 kr) på bankgiro 583-2613 eller Swish 1232269819

<< Tillbaka till VOOV Göteborg