Volontär/engagerad i VOOV Göteborg

Volontär/engagerad i VOOV Göteborg

Volontär/engagerad i VOOV Göteborg

Som volontär/engagerad arbetar du aktivt/praktiskt med något inom föreningen. Vi kontrollerar alla blivande volontärer/engagerade hos Länsstyrelsens djurskyddsenhet. Engagerade inom placeringsverksamheten och i styrelsen behöver också uppvisa utdrag ur belastningsregistret.

Vi ser gärna du som volontär/engagerad är medlem eller stödmedlem men det är inget krav.

Vill du engagera dig i föreningen och bidra till att fler våldsutsatta kan lämna en våldsam relation utan att behöva lämna sin bästa vän? 

Det finns många olika uppgifter att arbeta med i VOOV Göteborg. Du kan vara aktiv i placeringsverksamheten, arbeta med information eller kampanjer, styrelsearbete eller annat administrativt arbete. Vi behöver personer med många olika typer av kompetens och vilja, både dig som är praktiskt lagd och dig som är mer teoretisk, dig som vill jobba i grupp och dig som helst sitter ensam vid din dator.

Introduktionskurs
Vi håller regelbundet introduktionskurser för nya medlemmar. Under fem tillfällen kommer vi att lära känna varandra och få teoretisk kunskap om våld mot människor och djur i nära relationer. Vi pratar även om varför VOOV behövs och hur föreningen arbetar. Hör av dig till oss om du är intresserad av att gå vår nästa introduktionskurs!

<< Tillbaka till VOOV Göteborg