Volontär/engagerad i VOOV Göteborg

Volontär/engagerad i VOOV Göteborg

Volontär/engagerad i VOOV Göteborg

Som volontär/engagerad arbetar du aktivt/praktiskt med något inom föreningen. Vi kontrollerar alla blivande volontärer/engagerade hos Länsstyrelsens djurskyddsenhet. Engagerade inom placeringsverksamheten och i styrelsen behöver också uppvisa utdrag ur belastningsregistret.

Vi ser gärna du som volontär/engagerad är medlem eller stödmedlem men det är inget krav.

Introduktionskurs
Vi håller regelbundet introduktionskurser för nya medlemmar. Under fem tillfällen kommer vi att lära känna varandra och få teoretisk kunskap om våld mot människor och djur i nära relationer. Vi pratar även om varför VOOV behövs och hur föreningen arbetar. Hör av dig till oss om du är intresserad av att gå vår nästa introduktionskurs!

<< Tillbaka till VOOV Göteborg