Volontär/engagerad i VOOV Göteborg

Volontär/engagerad i VOOV Göteborg

Volontär/engagerad i VOOV Göteborg

Som volontär/engagerad arbetar du aktivt/praktiskt med något inom föreningen.
Vi kontrollerar alla blivande volontärer/engagerade hos Länsstyrelsens djurskyddsenhet. Engagerade inom placeringsverksamheten och i styrelsen behöver också uppvisa utdrag ur belastningsregistret.

Vi ser gärna du som volontär/engagerad är medlem eller stödmedlem men det är inget krav.

<< Tillbaka till VOOV Göteborg