Ordinarie/aktiv medlem VOOV Malmö/Skåne

Ordinarie/aktiv medlem VOOV Malmö/Skåne

Ordinarie/aktiv medlem VOOV Malmö/Skåne

Du ansöker genom att kontakta oss via mejl. Som medlem har du möjlighet till inflytande i föreningen genom att delta på årsstämman och du kan också bli invald i styrelsen. Du är välkommen att engagera dig som volontär men det är inget krav för att vara medlem.

Vi kontrollerar alla blivande medlemmar hos Länsstyrelsens djurskyddsenhet. I vårt medlemsregister sparar vi person- och kontaktuppgifter (namn, adress, telefonnummer, personnummer och mejladress). Beslut om medlemskap fattas av styrelsen.
Medlemsavgiften i VOOV Malmö/Skåne är 150 kronor/kalenderår.

<< Tillbaka till VOOV Malmö/Skåne