Stödmedlem VOOV Stockholm

Stödmedlem VOOV Stockholm

Stödmedlem VOOV Stockholm

Du stödjer oss genom att betala in valfritt belopp per år, dock lägst 50 kronor.
Som stödmedlem får du del av nyhetsbrev och kan bli inbjuden till evenemang men har inget direkt inflytande i föreningen. De enda uppgifter om dig vi behöver är namn och mejladress.
<< Tillbaka till VOOV Stockholm