Styrelsen

Styrelsen

Styrelseledamöter Riksförbundet VOOV

Patrik Ernby – ordförande
patrik.ernby@voov.nu
Ansvarsområde: arbetsutskottet, samarbetsutskottet och föreningsutskottet
Medlemsförening: VOOV Stockholm

Josefin Jackson – vice ordförande
josefin.jackson@voov.nu
Ansvarsområde: volontärsamordning
Medlemsförening: VOOV Uppsala

Karolina Zirlyte – andra vice ordförande / styrelseledamot
karolina.zirlyte@voov.nu
Ansvarsområde: ekonomi, föreningsutskottet
Medlemsförening: VOOV Göteborg

Maud Johansson – sekreterare
maud.johansson@voov.nu
Ansvarsområde: arbetsutskottet
Medlemsförening: VOOV Stockholm

Ulrika Borgström – kassör
ulrika.borgström@voov.nu
Ansvarsområde: ekonomi
Medlemsförening: VOOV Stockholm

Björn Dahlén – styrelseledamot
bjorn.dahlen@voov.nu
Ansvarsområde: samarbeten/djurvårdsförsäkring, ekonomi
Medlemsförening: VOOV Göteborg

Erika Lindmark – styrelseledamot
erika.lindmark@voov.nu
Ansvarsområde: kommunikation
Medlemsförening: VOOV Göteborg

Nathalie Nordén styrelseledamot
nathalie.norden@voov.nu
Ansvarsområde: volontärsamordning, IT-säkerhet, föreningsutskottet
Medlemsförening: VOOV Jämtland-Härjedalen