Informationsmaterial

Informationsmaterial

Informationsmaterial

Här finns material med information om VOOV i form av foldrar, affischer samt ett visitkort/informationskort.

Materialet är från början avsett för tryck. Vi kommer att uppdatera sidan med material som är bättre anpassat för digital användning och utskrift längre fram.

För att spara ned en fil till din dator, högerklicka på en länk eller bild och välj Spara länk som. 

 


Foldrar

VOOV har tre foldrar som som riktar sig till olika målgrupper. Folder 1 riktar sig till de som möter våldsutsatta, folder 2 till den som vill bli aktiv och folder 3 till våldsutsatta.

VOOV_folder 1_motervaldsutsatta

VOOV_folder 2_bliaktiv

VOOV_folder 3_valdsutsatt

Folder 1

VOOV folder till dig som möter våldsutsatta sida 1

VOOV folder till dig som möter våldsutsatta sida2

 

Folder 2

VOOV folder till dig som vill bli aktiv, sid 1

VOOV folder till dig som vill bli aktiv, sid 2

 

Folder 3

VOOV Folder till dig som utsätts för våld, sid 1

VOOV Folder till dig som utsätts för våld, sid 2


Affischer
Affischer med information om VOOV i två olika varianter.

VOOV_affisch_1_A3

VOOV_affisch_2_A3

Affisch 1

Affisch med information om VOOV 

 

Affisch 2

VOOV Affisch

 


Informationskort

VOOV informationskort, sid 1

VOOV informationskort, sid 2