Om VOOV

Om VOOV

Om VOOV

Organisationens syfte är att underlätta uppbrottet för de personer som lever med våld i en nära relation och är på väg att flytta till ett skyddat boende. De hindras ofta av att de inte får ta med sitt husdjur och väljer då att stanna i förhållandet. VOOV ordnar med tillfälliga hem för djuren så att de sen kan återförenas.

VOOV är en förkortning av Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta. Föreningen bistår den våldsutsatta personen genom samverkan med det skyddade boendet. Detta genom att erbjuda ett tillfälligt jourhem för den våldsutsattas sällskapsdjur under tiden som personen lever på skyddad adress där det inte är möjligt att ta med husdjur. Sedan september 2014 är VOOV ett riksförbund med anslutna lokalföreningar som har namn efter sin geografiska plats, t ex VOOV Uppsala och VOOV Skåne.

VOOV bildades som en ideell förening 2009 av veterinärer och veterinärstudenter i Uppsala utifrån ett lokalt nätverk som startats 2008. Under 2011 startade VOOV ett projekt med stöd från Arvsfonden för att sprida verksamheten nationellt. Läs mer om hur det startade med  Projekt VOOV 2011. Denna förening är idag ett nationellt riksförbund med ett flertal medlemmar i form av lokalföreningar, som startats utifrån de verksamhetsgrupper som projektet gav upphov till.

VOOV samarbetar med polis, socialtjänst, länsstyrelser och föreningar/organisationer som möter våldsutsatta personer. VOOV har tillsammans med polisen utarbetat riktlinjer för arbetet för att säkerställa alla parters säkerhet och integritet. Den våldsutsatta ska inte själv ta kontakt med VOOV utan all kontakt går genom någon av de ovan nämnda aktörerna. Den våldsutsatta kan dock kontakta Kvinnofridslinjen och på så sätt få information om vilka kvinnojourer etc som samarbetar med VOOV i regionen.

Utöver vårt samarbete med kvinnojourer och brottsofferjourer jobbar vi aktivt för ökat samarbete med föreningar som arbetar mot våld i samkönade relationer och för män som utsätts för våld i nära relationer.

VOOV följer alltid aktuell djurskyddslagstiftning. Läs VOOV:s djurskyddspolicy

VOOV:s engagerade följer ett tystnadslöfte av säkerhetsskäl och utifrån respekt för den personliga integriteten hos de vi hjälper.

Läs Riksförbundet VOOV:s stadgar här.