Ordinarie/aktiv medlem VOOV Stockholm

Ordinarie/aktiv medlem VOOV Stockholm

Ordinarie/aktiv medlem VOOV Stockholm

Du ansöker genom att kontakta oss via mejl. Som medlem har du möjlighet till inflytande i föreningen genom att delta på årsstämman och du kan också bli invald i styrelsen. Du är välkommen att engagera dig som volontär men det är inget krav för att vara medlem.

Vi kontrollerar alla blivande medlemmar hos Länsstyrelsens djurskyddsenhet. I vårt medlemsregister sparar vi person- och kontaktuppgifter (namn, adress, tfn.nr, personnr. och mejladress). Beslut om medlemskap fattas av styrelsen.
Medlemsavgiften i VOOV Stockholm är 100 kronor/år (kalenderår).

<< Tillbaka till VOOV Stockholm