Integritetspolicy

Integritetspolicy

Integritetspolicy

Vi arbetar för att säkerställa en hög nivå av dataskydd som värnar om din personliga integritet vid användning av vår webbplats. Denna integritetspolicy förklarar därför hur dina personuppgifter bearbetas och skyddas, dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Vi strävar efter att du ska känna dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter hittar du längst ned på denna sida.

VOOVs Integritetspolicy

Syftet med denna integritetspolicy är att på ett tydligt och transparent sätt beskriva hur och varför vi samlar in, använder, överför och registrerar vissa personuppgifter. Denna beskriver även vilka rättigheter du har som registrerad. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gäller från och med 25 maj 2018 dataskyddsförordningen (GDPR).

Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen.

Personuppgiftsansvarig

VOOV (Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta) Riksförbund, org.nr 802446-8160.

Nyhetsbrev

Syftet med de flesta av våra nyhetsbrev är att hålla intressenter uppdaterade kring det som sker i både föreningen i stort samt hos lokalföreningarna. Nyhetsbrev som du samtyckt till kan du när som helst avbeställa. I varje nyhetsbrev finns en länk genom vilken du kan avbryta prenumerationen. Du kommer då raderas från listan av nyhetsbrevsutskick.

Vilka rättigheter du har som registrerad

Som registrerad har du ett flertal rättigheter avseende personuppgiftbehandling, vilket förklaras utförligt i GDPR, artikel 12-20. Dessa inkluderar rätten till insyn och att på begäran få tillgång till den information om dig som behandlas. Du har även rätt att begära rättelse eller radering av personuppgifter, att under vissa fall begära begränsning av behandling, att invända mot behandling, samt rätten till dataportabilitet. Du kan alltid begära att personuppgifter som används för marknadsföringsändamål gallras eller att sådana aktiviteter upphör.

Cookies

I samband med att du besöker vår hemsida kan det hända att vissa personuppgifter hanteras av cookies. En så kallad cookie-fil består av en liten datamängd med information om vad du gör när du besöker hemsidan. Informationen om vad du gjorde vid tidigare tillfällen skickas av webbservern till din webbläsare och kan sedan hämtas därifrån.

Du har alltid rätt att klaga till Dataskyddsinspektionen

En tillsynsmyndighet i varje EU-land ska övervaka att de som behandlar personuppgifter följer GDPR. I Sverige har Datainspektionen denna roll. Ytterligare information finns på Datainspektionens webbplats, www.datainspektionen.se.

Ändringar i denna integritetspolicy

VOOV förbehåller sig rätten att uppdatera eller ändra denna text när som helst och du bör regelbundet besöka vår webbplats www.voov.nu för att få den senaste versionen.

Kontaktinformation

Har du frågor om VOOVs behandling av personuppgifter eller vill begära ett registerutdrag, kontakta oss på kontakt@voov.nu.