Bli medlem i VOOV Blekinge!

Bli medlem i VOOV Blekinge!

Bli medlem i VOOV Blekinge!

Medlemsavgiften i VOOV Blekinge är 200 kronor/kalenderår.

Som medlem i VOOV Blekinge har du möjlighet till inflytande i föreningen genom att delta och rösta på årsmötet. Du kan också bli invald i styrelsen. Du är välkommen att engagera dig som volontär men det är inget krav för att vara medlem.

För att bli medlem måste du vara myndig och ha ett giltigt personnummer. I och med att vi arbetar med känsliga frågor kontrollerar vi blivande medlemmar hos Länsstyrelsens djurskyddsenhet. Personer med djurförbud eller andra djurskyddsförelägganden mot sig kan inte bli medlemmar i föreningen. Beslut om medlemsskap fattas av styrelsen.

Du ansöker genom att kontakta oss via e-post till voovblekinge@gmail.com. Vänligen ange namn, adress, telefonnummer, personnummer och e-postadress i mailet. Du betalar in medlemsavgiften via Swish till 123 624 75 14.

I vårt medlemsregister sparar vi person- och kontaktuppgifter (namn, adress, telefonnummer, personnummer och e-postadress).

<< Tillbaka till VOOV Blekinge