Engagera dig i VOOV Göteborg!

Engagera dig i VOOV Göteborg!

Engagera dig i VOOV Göteborg!

Vill du engagera dig i VOOV Göteborg och bidra till att fler våldsutsatta kan lämna en våldsam relation utan att behöva lämna sin bästa vän? Som engagerad arbetar du aktivt med något inom föreningen.

Det finns många olika uppgifter att arbeta med i VOOV Göteborg. Du kan vara jourhem, aktiv i placeringsverksamheten, arbeta med information eller kampanjer, styrelsearbete eller annat administrativt arbete. Vi behöver personer med många olika typer av kompetens och vilja, både dig som är praktiskt lagd och dig som är mer teoretisk, dig som vill jobba i grupp och dig som helst sitter ensam vid din dator.

Vi ser gärna du även är medlem eller stödmedlem men det är inget krav. Vi kontrollerar alla blivande jourhem och engagerade hos Länsstyrelsens djurskyddsenhet. Engagerade inom placeringsverksamheten och i styrelsen behöver också uppvisa utdrag ur belastningsregistret.

För att bli jourhem hos VOOV Göteborg kontaktar du oss via e-post till jourhemvoovgoteborg@gmail.com. För att engagera dig i VOOV Göteborg kontaktar du oss via e-post till voovgoteborg@gmail.com.

Introduktionskurs

Vi håller regelbundet introduktionskurser för nya medlemmar. Under fem tillfällen kommer vi att lära känna varandra och få teoretisk kunskap om våld mot människor och djur i nära relationer. Vi pratar även om varför VOOV behövs och hur föreningen arbetar. Hör av dig till oss via e-post till informatorvoovgoteborg@gmail.com om du är intresserad av att gå vår nästa introduktionskurs!

Vi följer dataskyddsförordningen, läs mer här!

<< Tillbaka till VOOV Göteborg