Bli medlem i VOOV Göteborg!

Bli medlem i VOOV Göteborg!

Bli medlem i VOOV Göteborg!

Medlemsavgiften i VOOV Göteborg är valfri summa mellan 50-500 kronor/kalenderår. Du kan antingen bli ordinarie medlem eller stödmedlem (se beskrivningen nedan). För att bli medlem måste du vara myndig och ha ett giltigt personnummer. Beslut om medlemsskap fattas av styrelsen.

Stödmedlem

Som stödmedlem stöttar du VOOV Göteborg ekonomiskt. Du får vårt nyhetsbrev och kan bli inbjuden till evenemang men har inget direkt inflytande i föreningen. Både privatpersoner, ideella föreningar, företag och andra fysiska eller juridiska personer kan bli stödmedlemmar i VOOV Göteborg.

För att bli stödmedlem, fyll i detta formulär och betala in medlemsavgiften (valfritt belopp inom intervallet 50-500 kr) på bankgiro 583-2613 eller Swish 123 226 98 19.

Ordinarie medlem

Som ordinarie medlem i VOOV Göteborg har du möjlighet till inflytande i föreningen genom att delta och rösta på årsmötet. Du får du möjlighet att utveckla föreningen och kan även bli invald i styrelsen eller valberedningen. Du är välkommen att engagera dig som volontär men det är inget krav för att bli medlem.

För att bli ordinarie medlem, börja med att bli stödmedlem (se instruktioner ovan) så får du vidare instruktioner via mail! Vill du snabba på processen kan du redan nu skicka ett mail med namn och personnummer till medlemvoovgoteborg@gmail.com och meddela att du vill bli ordinarie medlem. Vi behöver ditt personnummer för kontroll hos länsstyrelsen!

I och med att vi arbetar med känsliga frågor förbehåller vi oss rätten att kontrollera blivande medlemmar hos Länsstyrelsens djurskyddsenhet. Personer med djurförbud eller andra djurskyddsförelägganden mot sig kan inte bli medlemmar i föreningen.

Vi följer dataskyddsförordningen, läs mer här!

<< Tillbaka till VOOV Göteborg