Engagera dig i VOOV Malmö-Skåne!

Engagera dig i VOOV Malmö-Skåne!

Engagera dig i VOOV Malmö-Skåne!

Som volontär eller engagerad arbetar du aktivt med något inom föreningen. Det finns många olika uppgifter att arbeta med i VOOV Malmö-Skåne. Du kan vara jourhem eller aktiv inom styrelsen eller inom placeringsverksamheten. Vi behöver personer med många olika typer av kompetenser och erfarenheter.

Vi ser gärna att du som vill bli jourhem, volontär eller engagerad även är medlem i föreningen med det är inget krav. Vi kontrollerar alla blivande jourhem, volontärer och engagerade hos Länsstyrelsens djurskyddsenhet. Engagerade inom placeringsverksamheten och i styrelsen behöver också uppvisa utdrag ur belastningsregistret.

För att engagera dig i VOOV Malmö-Skåne kontaktar du oss via e-post till voovmalmo@gmail.com.

I vår förteckning över volontärer/engagerade sparar vi namn, adress, telefonnummer, personnummer och e-postadress samt eventuellt även kontaktuppgifter till närmast anhörig.

<< Tillbaka till VOOV Malmö/Skåne