Bli medlem i VOOV Malmö-Skåne!

Bli medlem i VOOV Malmö-Skåne!

Bli medlem i VOOV Malmö-Skåne!

Medlemsavgiften i VOOV Malmö-Skåne är 200 kronor/kalenderår.

Som medlem i VOOV Malmö-Skåne har du möjlighet till inflytande i föreningen genom att delta och rösta på årsmötet. Du kan också bli invald i styrelsen. Du är välkommen att engagera dig som volontär men det är inget krav för att vara medlem.

För att bli medlem måste du vara myndig och ha ett giltigt personnummer. I och med att vi arbetar med känsliga frågor kontrollerar vi blivande medlemmar hos Länsstyrelsens djurskyddsenhet.  Personer med djurförbud eller andra djurskyddsförelägganden mot sig kan inte bli medlemmar i föreningen. Beslut om medlemsskap fattas av styrelsen.

Du ansöker genom att kontakta oss via e-post till voovmalmo@gmail.com.  Vänligen ange namn, adress, telefonnummer, personnummer och e-postadress i mailet. Du betalar in medlemsavgiften via bankgiro till 5406-7921 eller Swish till 123 246 55 65.

I vårt medlemsregister sparar vi person- och kontaktuppgifter (namn, adress, telefonnummer, personnummer och e-postadress).

<< Tillbaka till VOOV Malmö/Skåne