Stödmedlem VOOV Malmö/Skåne

Stödmedlem VOOV Malmö/Skåne

Stödmedlem VOOV Malmö/Skåne

Du stödjer oss genom att betala in en medlemsavgift om 150 kronor per kalenderår.
Som stödmedlem får du del av nyhetsbrev och kan bli inbjuden till evenemang men har inget direkt inflytande i föreningen. De enda uppgifter om dig vi behöver är namn och mejladress.

<< Tillbaka till VOOV Malmö/Skåne