Volontär/engagerad i VOOV Stockholm

Volontär/engagerad i VOOV Stockholm

Volontär/engagerad i VOOV Stockholm

Som volontär/engagerad arbetar du aktivt/praktiskt med något inom föreningen.
Vi kontrollerar alla blivande volontärer/engagerade hos Länsstyrelsens djurskyddsenhet. Engagerade inom placeringsverksamheten och i styrelsen behöver också uppvisa utdrag ur belastningsregistret.

I vår förteckning över volontärer/engagerade bevarar vi namn, adress, tfn.nr, personnr. och mejladress. Ev. även kontaktuppgifter till närmast anhörig.
Vi ser gärna du som volontär/engagerad är medlem eller stödmedlem men det är inget krav.