Engagera dig i VOOV Uppsala!

Engagera dig i VOOV Uppsala!

Engagera dig i VOOV Uppsala!

Som engagerad arbetar du aktivt med något inom föreningen. Det finns många olika uppgifter att arbeta med i VOOV Uppsala. Du kan vara jourhem eller aktiv inom styrelsen eller inom placeringsverksamheten. Vi behöver personer med många olika typer av kompetenser och erfarenheter.

Vi ser gärna att du även är medlem i föreningen men det är inget krav. Vi kontrollerar alla blivande jourhem och engagerade hos Länsstyrelsens djurskyddsenhet. Engagerade inom placeringsverksamheten och i styrelsen behöver också uppvisa utdrag ur belastningsregistret.

För att engagera dig i VOOV Uppsala kontaktar du oss via e-post till voovuppsala@gmail.com.

I vår förteckning över engagerade sparar vi namn, adress, telefonnummer, personnummer och e-postadress samt eventuellt även kontaktuppgifter till närmast anhörig.

<< Tillbaka till VOOV Uppsala