Bli jourhem

Bli jourhem

Att bli jourhem

Att bli och vara jourhem innebär inledningsvis en viss process och kan innehålla en del prövningar under tiden. Jourhemsverksamheten är kärnan i vårt arbete och våra jourhem är högt uppskattade och värdefulla för verksamheten. Självklart är det av största vikt att djuren hamnar i lämpliga jourhem.


Innan du blir jourhem

För att bli jourhem kontaktar du den lokalförening som ligger närmast dig. Att bli godkänd som jourhem innebär intervju med dig och hembesök för att se var djuret kommer hållas. Du kommer också få mer information om hela processen och vad som förväntas av dig när du träffar representanter från lokalföreningen du agerar jourhem åt. Tänk på att alla arbetar volontärt så när du anmält intresse om att vara jourhem kan det ändå ta tid innan processen startar för att du ska bli godkänd, och det kan dröja ännu längre innan ett djur som passar för ditt hem kommer in till lokalföreningen. Kan du till exempel bara ta hand om djur i bur är det enbart dessa som är aktuella. Kan du ta hand om hundar så kan det också dröja innan en hund som passar hemma hos dig kommer in.

Alla jourhem är belagda med tystnadsplikt. Du får inte berätta för någon att du är jourhem åt VOOV, detta för både din egen och djurets säkerhet.