Engagera dig i VOOV Blekinge!

Engagera dig i VOOV Blekinge!

Engagera dig i VOOV Blekinge!

Som engagerad arbetar du aktivt med något inom föreningen. Det finns många olika uppgifter att arbeta med i VOOV Blekinge. Du kan vara jourhem eller aktiv inom styrelsen eller inom placeringsverksamheten. Vi behöver personer med många olika typer av kompetenser och erfarenheter.

Vi ser gärna att du även är medlem i föreningen men det är inget krav. Vi kontrollerar alla blivande jourhem och engagerade hos Länsstyrelsens djurskyddsenhet. Engagerade inom placeringsverksamheten och i styrelsen behöver också uppvisa utdrag ur belastningsregistret.

För att engagera dig i VOOV Blekinge kontaktar du oss via e-post till voovblekinge@gmail.com.

I vår förteckning över volontärer/engagerade sparar vi namn, adress, telefonnummer, personnummer och e-postadress samt eventuellt även kontaktuppgifter till närmast anhörig.

<< Tillbaka till VOOV Blekinge