Stödmedlem VOOV Blekinge

Stödmedlem VOOV Blekinge

Stödmedlem VOOV Blekinge

Privatpersoner blir stödmedlem hos oss genom att betala in 200 kronor/kalenderår. Företag blir stödmedlem hos oss genom att betala in 500 kronor/kalenderår.


Som stödmedlem får du del av nyhetsbrev och kan bli inbjuden till evenemang men har inget direkt inflytande i föreningen. De enda uppgifter om dig vi behöver är namn (eventuellt företagsnamn) och mejladress.