Engagera dig i VOOV Jämtland-Härjedalen!

Engagera dig i VOOV Jämtland-Härjedalen!

Engagera dig i VOOV Jämtland-Härjedalen!

Som engagerad arbetar du aktivt med något inom föreningen. Det finns många olika uppgifter att arbeta med i VOOV Jämtland-Härjedalen. Du kan vara jourhem eller aktiv inom styrelsen eller inom placeringsverksamheten. Vi behöver personer med många olika typer av kompetenser och erfarenheter.

Vi ser gärna att du även är medlem i föreningen men det är inget krav. Vi kontrollerar alla blivande jourhem och engagerade hos Länsstyrelsens djurskyddsenhet. Engagerade inom placeringsverksamheten och i styrelsen behöver också uppvisa utdrag ur belastningsregistret.

För att engagera dig i VOOV Jämtland-Härjedalen kontaktar du oss via e-post till voovjamtland@gmail.com.

I vår förteckning över engagerade bevarar vi namn, adress, telefonnummer, personnummer och e-postadress samt eventuellt även kontaktuppgifter till närmast anhörig.

<< Tillbaka till VOOV Jämtland Härjedalen