Bli medlem i VOOV Jämtland-Härjedalen!

Bli medlem i VOOV Jämtland-Härjedalen!

Bli medlem i VOOV Jämtland-Härjedalen!

Medlemsavgiften i VOOV Jämtland-Härjedalen är 150 kronor/kalenderår.

Som medlem i VOOV Jämtland-Härjedalen har du möjlighet till inflytande i föreningen genom att delta och rösta på årsmötet. Du kan också bli invald i styrelsen. Du är välkommen att engagera dig som volontär men det är inget krav för att bli medlem. 

För att bli medlem måste du vara myndig och ha ett giltigt personnummer. I och med att vi arbetat med känsliga frågor kontrollerar vi blivande medlemmar hos Länsstyrelsens djurskyddsenhet. Personer med djurförbud eller andra djurskyddsförelägganden mot sig kan inte bli medlemmar i föreningen. Beslut om medlemsskap fattas av styrelsen,

Du ansöker genom att kontakta oss via e-post till voovjamtland@gmail.com. Vänligen ange namn, adress, telefonnummer, personnummer och e-postadress i mailet. Du betalar in medlemsavgiften via Swish till 123 122 01 28. 

I vårt medlemsregister sparar vi person- och kontaktuppgifter (namn, adress, telefonnummer, personnummer och e-postadress).

<< Tillbaka till VOOV Jämtland Härjedalen