Stödmedlem VOOV Uppsala

Stödmedlem VOOV Uppsala

Stödmedlem VOOV Uppsala

Du stödjer oss genom att betala in valfritt belopp över 50 kronor/kalenderår.
Som stödmedlem får du del av nyhetsbrev och kan bli inbjuden till evenemang men har inget direkt inflytande i föreningen. De enda uppgifter om dig vi behöver är namn och mejladress.

<< Tillbaka till VOOV Uppsala